REAGUJ, GDY WIDZISZ NISZCZONE DRZEWA


POINFORMUJ ODPOWIEDNI URZĄD:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Rzeszowa

tel. 17 875 41 90 (prosić z WOŚiR)  e-mail: sr@erzeszow.pl

Departament Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

tel. 17 743 32 96

srodowisko@podkarpackie.pl

Straż Miejska w Rzeszowie

tel. 17 875 46 70 lub alarmowy: 986  komenda@sm.erzeszow.pl

WYMAGAJ DZIAŁANIA OD URZĘDNIKÓW,
W KOŃCU PŁACISZ IM PENSJĘ!

JEŻELI BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ WSPARCIA, SKONTAKTUJ SIĘ ZE STRAŻNIKIEM DRZEW

tel. 728 082 963

e-mail: straznicydrzew.rzeszow@gmail.com

Społeczni Strażnicy Drzew to grupa mieszkańców Rzeszowa zaangażowana w większym lub mniejszym stopniu w ochronę drzew. Monitorujemy, przy okazji zwykłej aktywności np. spacer, zakupy, stan zieleni wysokiej w swoim najbliższym otoczeniu, ale skupiająca też osoby interweniujące w urzędach, organizujące protesty. Nasze działanie skupiamy głównie na monitorowaniu: zabiegów redukujących korony drzewa, uszkodzeń pnia drzew, prac ziemnych w obrębie korzeni drzew, składowania materiałów, obciążenia, zmiany w strukturze gleby w obrysie korony drzew, przestrzegania decyzji w zakresie nasadzeń kompensacyjnych. Staramy się zapobiegać nieuzasadnionym wycinkom drzew w obrębie procedur od wniosku o wycięcie drzewa po decyzję. Prowadzimy działalność samoedukacyjną i wspieramy się w zakresie ochrony drzew.

Dla początkującego strażnika drzew…

Tu znajdziesz materiały dydaktyczne, samouczki i takie tam do samodzielnego dokształcania. Dowiesz się jak oceniać stan drzew, ich witalność, wiek, sposób pielęgnacji, czy stwarza zagrożenie czy nie…

Standard inspekcji i diagnostyki drzew

porządkuje, systematyzuje i dookreśla procedurę oraz treści oceny drzew na dwu poziomach – podstawowym i zaawansowanym. Pomaga uzupełnić obecne procedury lub wprowadzić nowe, pomocne oceniającym drzewa – diagnostom i weryfikującym wyniki – zamawiającym te oceny i wydającym decyzje. Standard wprowadza kompleksowość oceny oraz stanowi przewodnik po najważniejszych cechach diagnostycznych.

Standard cięcia i pielęgnacji drzew

systematyzuje rodzaje prac na drzewach i w ich otoczeniu, wyraźnie oddzielając różne rodzaje cięć, wzmocnień mechanicznych oraz prac poprawiających bytowanie drzewa – pielęgnacyjnych. Poza technicznym aspektem poprawności wykonywania prac uwzględniono także ich znaczenie dla różnych kategorii drzew oraz cel stosowania. Takie podejście pozwala uporządkować rodzaje prac na drzewach i w ich otoczeniu określić ich cel i zakres oraz stosowanie, jak też polepszyć komunikację między zamawiającymi i wykonawcami. Przyjęte tu nowatorskie podejście uwzględniające potrzeby drzew pozwala na dostosowanie działań dla jak najdłuższego trwania drzew w zgodności z potrzebami bezpieczeństwa publicznego.

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

obejmuje kompleksowe procesy od projektu do wykonania, opisując i porządkując obiekty ochrony, sposoby jej realizacji – w tym technologie prac oraz osoby odpowiedzialne. Stanowić może realną pomoc dla wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego, ułatwiając ustalanie celów, procesy realizacji oraz kontroli i oceny.

Standardy prac na drzewach i w ich otoczeniu. Czym są i jak je stosować. Instrukcja dla użytkowników.

Instrukcja zawiera opis Standardów, grup docelowych, rekomendacje zakresu wdrożenia, krótki przewodnik procesu wdrożenia na przykładzie wybranych instytucji oraz dodatkowe informacje pomocne w stosowaniu opisanych Standardów w danej instytucji, jak też w szerszym procesie uzgodnień z już używanymi wytycznymi czy przepisami

Nasz blog:

o tym, co w zieleni

i w projekcie

Projekt „Strażnicy drzew

w Rzeszowie”

Realizujemy projekt „Strażnicy drzew w Rzeszowie”. Zakłada on wsparcie mieszkańców miasta w ochronie drzew. Do dyspozycji, zainteresowanych będzie strona internetowa z niezbędnymi informacjami.
Do programu może dołączyć każdy. Wystarczy zadzwonić lub napisać. Jedynym warunkiem są chęci i dobre nastawienie.
W sprawie interwencji będzie można dzwonić do Strażnika Drzew pod numer 728 082 963.
Projekt realizuje Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” dzięki funduszom z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Wzrastająca świadomość lokalnej społeczności i rozwój miast sprawiają, że także Rzeszowianie podejmują inicjatywy ochrony przyrody.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/StraznicyDrzew
Kontakt: strażnicydrzew.rzeszow@gmail.com tel. 728 082 963

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

Witryna realizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG