Jedna z wielu historii naszych działań –  drzewo mogące być pomnikiem dąb ul. Ćwiklińskiej

Tak się składa, że ostatnio temat pomników przyrody u nas prymuje. Bohaterem, tylko już wieloletnich starań nadania mu pomnikowej ochrony, jest dąb szypułkowy rosnący przy
ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie.

To okazałe drzewo zwróciło uwagę w 2018 roku mieszkańca z pobliskiego domostwa, który złożył wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie o objęcie go ochroną prawną. Procedura administracyjna zakończyła się kiedy właściciel terenu odmówił ustanowienia drzewa pomnikiem. Ten sam los spotkał wniosek Fundacji Będzie dziko z lutego 2021 r., a kwestia konieczności zgody właściciela terenu na którym rośnie drzewo została przez nas zakwestionowana.

Konsultowaliśmy się w tej sprawie z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym z Sekcji Drzew Pomnikowych, która podobnie jak nasz adwokat stoją na stanowisku, że taka zgoda nie jest konieczna do dalszego procedowania administracyjnego, a Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie jest organem decydującym o uznaniu drzewa pomnikiem, tylko zgodnie z ustawą o ochronie przyrody decyzyjna w tej sprawie jest w naszym przypadku Rada Miasta Rzeszów.

Po kilkumiesięcznej wymianie pism i opinii w tej sprawie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa i dalszym kontynuowaniu tej praktyki zdecydowaliśmy się wspólnie z wspierającym nas Stowarzyszeniem Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów, na dalsze kroki
i zaskarżyliśmy tą zasadę do Rady Miasta Rzeszów uważając, że konieczne jest wyjaśnienie tej ważnej kwestii dla dalszych procedur nadawania miana pomnika przyrody. Jest to w końcu, na chwilę obecną, jedyna realna możliwość ochrony pięknych drzew w naszym mieście.

 

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

Witryna realizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Share This