Kwestionariusz ewaluacyjny kierujemy do uczestników projektu, kursów i szkoleń w trakcie projektu, działań w projekcie oraz do osób związanych ze Strażnikami drzew w Rzeszowie. bardzo prosimy o poświęcenie kilku minut na jego wypełnienie.

1. Czy w 2021 roku brał(a) Pan(i) udział w projekcie „Strażnicy drzew w Rzeszowie”

2. W jakim stopniu Pana(i) wiedza wzrosła pod wpływem udziału w projekcie?

3. Jak Pan(i) ocenia przydatność przekazywanej wiedzy o aspektach prawno-administracyjnych w ramach projektu?

4. Czy strona internetowa www.straznicydrzew.rzeszow.pl jest pomocna przy działaniach aktywistycznych w zakresie ochrony drzew?

5. W których obszarach Pana(i) wiedza wzrosła pod wpływem udziału w projekcie? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana(i) dotyczą.

6. Jakie korzyści wyniósł/wyniosła Pan/Pani z udziału w projekcie? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które Pana/Pani dotyczą

7. Co dał Ci udział w projekcie? Wymień trzy najważniejsze dla Ciebie korzyści

8. Jeżeli masz nam coś dodatkowego do przekazania, to pisz śmiało

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

Witryna realizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Share This