W ramach realizowanego projektu: „Strażnicy Drzew w Rzeszowie” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG ogłaszamy dwa niezależne konkursy, których tematem mają być drzewa.
Zapraszamy do przesyłania fotografii (maksymalnie trzech) najciekawszych drzew w Rzeszowie, a tych którym bliżej do pisania zachęcamy do wysyłania haiku (maksymalnie trzech) o tematyce związanej z drzewami. Przypominamy, że haiku to forma poetycka trzywersowa w układzie sylabicznym 5,7,5.
Prace prosimy nadsyłać na adres mailowy: straznicydrzew.rzeszow@gmail.com do 3 listopada 2021 r.
Rozstrzygnięcie nastąpi przez głosowanie internautów. Nagrodą będzie opublikowanie pięciu prac, każdego
z konkursów na naszej stronie internetowej. Zatem czekamy na prace.
20.10.2021 r.

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

Witryna realizowana z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Share This