Rozłamane(pęknięte) drzewa 

Najlepszą minimalizacją zagrożeń wynikających z obecności drzew w miastach jest dbałość o ich dobrą kondycję i witalność. Nie mniej istotne jest monitorowanie i reagowanie we właściwy sposób (nie tylko przez wycinkę) na niepokojące objawy w wyglądzie drzew. Systematyczne przeglądy drzew pod kontem ryzyka i oparte na wysokich standardach zarządzanie drzewostanem, to gwarant nie tylko pięknej zieleni miast, ale również naszego bezpieczeństwa. Drzewa ze zdjęć niewątpliwie budzą niepokój (zakorek i pęknięcia rozwidleń konarów, widoczna próchnica, a nawet wzrastające nowe drzewko), mimo suszu i okaleczeń są ujmujące swym wyglądem. Pytanie czy w odpowiednim czasie pojawi się przy nich kompetentna i władana osoba by zbadać ryzyko upadku konaru i podjąć adekwatne decyzje pozwalające drzewom nadal cieszyć nasz widok i wzbogacać ekosystem, którego człowiek też jest częścią.

11 + 4 =

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

 

Share This