Drzewa w mieście 

Miasto nie jest naturalnym środowiskiem dla drzew i średnio żyją w nim o połowę krócej niż np. w lasach. Nie tylko zanieczyszczenia powietrza, hałas, elektryczne oświetlenie niekorzystnie wpływają na drzewa, ale również bezpośrednia działalność człowieka wokół nich. Z naszych szacunków wynika, że w Rzeszowie mamy uszkodzone 80% drzewostanu, są to uszkodzenia mechaniczne wynikłe z prac budowlanych, okaleczenia z nieprawidłowo wykonanych cięć pielęgnacyjnych, czy uszkodzenia komunikacyjne (otarcia, uderzenia) przez pojazdy samochodowe. Wiele z tych drzew nie poradzi już sobie i będą powoli obumierać, skutki bowiem dzisiejszego uszkodzenia drzewa najczęściej są widoczne po 3 do 5 lat, stąd może brak refleksji nad tym problemem. Jedynym rozwiązaniem wydaje się powstrzymanie nieprawidłowości wobec drzew i wzmożenie nasadzeń w miejscach gdzie widać, że drzewa są słabej kondycji.

11 + 9 =

Strażnicy Drzew w Rzeszowie

tel. 728 082 963
straznicydrzew.rzeszow@gmail.com
www.straznicydrzew.rzeszow.pl

 

Share This