Zaznacz stronę

Projekt „Strażnicy drzew w Rzeszowie”

utworzone przez | Kwi 7, 2021

W ostatnim okresie obserwujemy wzrost zainteresowania problemem ochrony drzew. Rozwój polskich miast, wzrastająca świadomości zmian klimatycznych, zanieczyszczenie powietrza i brak systemowych rozwiązań w zakresie zieleni miejskiej powodują, że sami mieszkańcy podejmują inicjatywy w trosce o otaczającą ich przyrodę.

W tym duchu jest projekt „Strażnicy drzew w Rzeszowie”, którego realizacja właśnie się rozpoczęła i trwać będzie do końca roku. Zakłada on wsparcie mieszkańców miasta przy działaniach na rzecz ochrony zieleni, takim wsparciem będzie Strażnik Drzew z telefonem interwencyjnym: 728 082 963, do dyspozycji rzeszowian oraz strona internetowa z niezbędnymi informacjami o ochronie drzew. Prowadzona też będzie analiza statystyczna co do działań administracyjnych w zakresie drzew (wycinki, nasadzenia, pomniki przyrody, zgłoszenia wykroczeń itp.).

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, to jeden z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych, które wzmacniają społeczeństwo obywatelskie.
Inicjatywę realizuje Stowarzyszenie „Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów” przy współudziale Społecznych Strażników Drzew. Każdy mieszkaniec może włączyć się w realizację projektu, pracy jest dużo. Wystarczy zadzwonić na telefon strażniczy: 728 082 963 i wyrazić zainteresowanie. Osoby dorosłe bez względu na wiek, zawód, są mile widziane, jedyny warunek to pozytywne nastawienie do przyrody i ludzi.

Dzięki uzyskanym w ramach projektu doświadczeniu i wiedzy, uczestnicy będą dysponować lepszym oglądem problemu. Będą mieli szansę wdrożyć efektywniejsze praktyki, poznać różne opinie mieszkańców, urzędników i ekspertów, a w konsekwencji opracować strategię dalszych działań, bo problem raczej nie zniknie.

Więcej informacji na stronie:
https://www.facebook.com/StraznicyDrzew

Kontakt: straznicydrzew.rzeszow.rzecznik@gmail.com
tel. 793 208 207 – Łukasz Kotulak (kontakt tylko dla dziennikarzy)

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG